Konuta bir yılda en fazla 4 kiralama sınırı

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren torba yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin haftaya Meclis’e geleceğini belirtti. Düzenleme ile konutların gerçek ve tüzel kişilere, turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmesi amaçlandı. Buna göre tek sefere mahsus 100 günden fazla süreyle kiralanan konutlar kapsam dışında kalacak. Niteliği de yeniden belirlenen izin belgesini vermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak. Bu yetki valilik vasıtasıyla kullanılabilecek. Birden fazla bağımsız bölümün yer aldığı yapılarda izin belgesine ilişkin düzenlemede kat malikleri söz sahibi olacak. Maliklerin oybirliğiyle alınan karar neticesinde konutlar kiralanabilecek.

CEZA KESİLECEK

İzin belgesi bulunmaksızın kiralamada, üçüncü kişilere kiralamada, mesken olarak kullanmak amacıyla yapılan kiralamalarda, izin belgesi olmayan konutların kiralanması halinde idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutun dört defadan fazla kiraya verilmesi halinde de idari ceza kesilecek. Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin 30 gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi verilmesi de cezai yaptırıma tabii tutulacak. Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin ibraz edilmemesi halinde de ceza kesilecek.

YENİ TEŞVİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü olan DÖSİMM’in sermayesi 300 milyon TL’den 1.5 milyar TL’ye çıkarılacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından artırılabilecek miktarın da 700 milyon TL’den 2 milyar TL’ye çıkartılmasına imkan tanınacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ HAFTAYA MECLİS’TE

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere 5 bin lira ödenmesi konusunda yapılacak düzenlemenin de bu kanun teklifine bir önerge ile ekleneceğini söyledi.

BURCU ŞEN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x